ARTICLES

News: "L’apprentissage en milieu de travail : Priorité européenne - Enjeux belges"

posted on 2015/12/18

JourneerefernetNews from Bruxelles Formation: L’apprentissage en milieu de travail : Priorité européenne - Enjeux belges, 10 December 2015

Read more...

Publication: "Global inventory of regional and national qualifications frameworks"

posted on 2015/11/18

Global InventoryPublication from Cedefop: Global inventory of regional and national qualifications frameworks: Volume II: National and Regional Cases, November 2015, 443p.

Read more...

Publication: "Early school leaving in Belgium"

posted on 2015/09/29

EarlyschoolleaverPublication from Bruxelles Formation: Early school Leaving in Belgium: overview of the situation in the 3 Communities – key factors and public measures that have been adopted, Isabelle Allinckx, Walter Van Trier, 2013, 14p.

Read more...

News: "Alle leerlingen secundair een betere studie-en beroepskeuze "

posted on 2014/01/15

News from Vlaamse Overheid: Alle leerlingen secundair een betere studie-en beroepskeuze, 07-01-14

Read more...

News: "Uitwisseling taalleerkrachten: akkoord tussen 3 gemeenschappen"

posted on 2014/01/15

News from Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Uitwisseling taalleerkrachten: akkoord tussen 3 gemeenschappen - Dindsdag 7 januari 2014

Read more...

Publication: "L'enseignement en Communauté flamande (1988-2013)

posted on 2013/10/08

enseignement communaut flamande crispPublication from Crisp: L'enseignement en Communauté flamande (1988-2013), Pieter Fannes, Bart Vranckx, Franck Simon, Marc Depaepe, Courrier hebdomadaire du Crisp, N° 2186-2187, 2013, 98p.

Read more...

Publication: "Vlaams onderwijs in cijfers 2012-2013"

posted on 2013/09/17

Vlaams onderwijs in cijfersPublication from Departement Onderwijs en Vorming - Stafdiensten: Vlaams onderwijs in cijfers 2012-2013, DOVS, 2013, 41p.

Read more...

Publication: "Activiteitenverslag Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) 2012"

posted on 2013/08/05

Activiteitenverslag ahovos 2012Publication from AHOVOS: Activiteitenverslag Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) 2012, AHOVOS, 2013, 84p.

Read more...

Publication: "Advies over het actieplan mobiliteit 2013 'Brains on the move'"

posted on 2013/06/17

Advies over het actieplan mobiliteit 2013Publication from Vlaamse Onderwijsraad: Advies over het actieplan mobiliteit 2013 'Brains on the move', VLOR, 2013, 16p.

Read more...

Publication: "Conferentie na de peiling Nederlands. Nederlands in de 3de graad ASO-KSO-TSO van het secundair onderwijs"

posted on 2013/04/15

Conferentie na de peiling NederlandsPublication from Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming: Conferentie na de peiling Nederlands. Nederlands in de 3de graad ASO-KSO-TSO van het secundair onderwijs, AKOV, 2013, 41p.

Read more...

Publication: " Onderwijsspiegel 2013. Jaarlijks rapport van de Onderwijsinspectie"

posted on 2013/04/04

OnderwijsspiegelPublication from Flemish Ministry of Education and Training : Onderwijsspiegel 2013. Jaarlijks rapport van de Onderwijsinspectie, Flemish Ministry of Education and Training, 2013, 114 p.

Read more...

Publication: "Flemish education figures 2011-2012"

posted on 2013/04/04

Flemish education in figures 2011-2012Publication from Flemish Ministry of Education and Training : Flemish education figures 2011-2012, Flemish Ministry of Education and Training, 2012, 41 p.

Read more...